Belépés

Lépj be
---

A neved (vagy a nicked):

A jelszó a nevedhez (nickedhez) rendelve:


 Tagok száma 11 tag


Tag online

(senki)
Írások

Dokumentumok

Konferencia 2009

Konferencia 2010

Sajtóösszeállítás

Számláló

   látogató

   jelenlegi látogató

Webmester - Infó
Reklám
Linux pólót a PingvinBoltból!
Magunkról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Informatika csoport
1184 Budapest Üllői út 400.
06-(1) 296-1476
szivlogo_kicsi.png

Hírek


Összes bejegyzés

StartAz előző [ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] A következőVége

Kötelezővé teszik a szabványos dokumentumformátumokat - Írta: karayt

A HWSW kommentárja:
Kötelező a szabványos dokumentumformátum
Erősen ajánlott a nyílt forrású irodai csomag
Európa-szerte zajlik az átállás

http://www.hwsw.hu/hirek/47924/kormanyzat-nyilt-forras-dokumentumformatum-odf-ooxml-irodai-szoftver- office-openoffice-org-libreoffice.html
Közzétéve: 2012/01/04 @ 11:29  - no hozzászólás no hozzászólás - Megnézed ? Beírsz ? Előnézet Lap nyomtatása 

A Kormány 1479/2011. (XII. 23.) Korm. határozata az egyes közigazgatási szervek által használt elekt - Írta: Karay

A Kormány 1479/2011. (XII. 23.) Korm. határozata
az egyes közigazgatási szervek által használt elektronikus dokumentumok formátumáról
 
és a nyílt forráskódú irodai szoftverek használatáról

A Kormány egyes közigazgatási szervek nemzetközi szabványon alapuló elektronikus kommunikációjának egységesítése, az együttmûködés hatékonyságának javítása, valamint a költséghatékony nyílt forráskódú irodai szoftverek részarányának növelése érdekében az alábbi intézkedések végrehajtásáról döntött.

1. A Kormány
a) elrendeli, hogy – a Honvédelmi Minisztérium és az általa irányított szervek kivételével – a Kormány irányítása alatt álló szervek (a továbbiakban: a Kormány irányítása alatt álló szervek) az általuk szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ és prezentációkészítõ szoftverekkel (a továbbiakban: irodai szoftverek) elõállított, továbbszerkeszthetõ vagy nem továbbszerkeszthetõ dokumentumokat egymás közötti elektronikus kommunikációjuk során kizárólag olyan dokumentumformátumban továbbíthatják, amely nyilvánosan hozzáférhetõ, korlátozás nélkül alkalmazható, nemzetközi szabványügyi szervezet által elfogadott szabványra (a továbbiakban: Szabványok) épül.

b) elrendeli, hogy a Kormány irányítása alatt álló szerveknek bármely külsõ féllel folytatott kommunikációjuk során képesnek kell lenniük a Szabványoknak megfelelõ formátumú dokumentumok fogadására, valamint gondoskodniuk kell az általuk irodai szoftverekkel elõállított és nyilvánosan elérhetõvé tett dokumentumaikSzabványok szerinti elérhetõvé tételérõl is.
c) felhívja az a) alpont szerint érintett minisztereket, hogy a felügyeletük alatt álló szervek tekintetében intézkedjenek az a)–b) alpont végrehajtásához szükséges technikai feltételek felmérésérõl, a feltételek biztosításáról és a technikai végrehajtásról.

Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: 2012. március 31.

 
2. Az 1. pontban szereplõ feladat végrehajtása érdekében a Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy díjmentesen tegye elérhetõvé azokat a szoftver eszközöket, amelyek az olyan szervek számára is lehetõvé teszik a szabványoknak megfelelõ állományok használatát és elõállítását, melyek irodai szoftverei erre alapfunkcióként nem képesek, továbbá folyamatosan gondoskodjon ezen szoftver eszközök elérhetõségérõl.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2012. január 31-tõl folyamatos

 
3. A Kormány irányítása alatt álló szervek között létrejött – a dokumentumformátumokra is kiterjedõ – hatályos együttmûködési megállapodásokat felül kell vizsgálni a dokumentumformátumok tekintetében, és biztosítani kell az 1. pont a) alpontjában szereplõ kötelezettség teljesülését.
Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: 2012. december 31.

 
4. A Kormány felhívja az 1. pont a) alpontja szerint érintett minisztereket, hogy a felügyeletük alatt álló szervek tekintetében intézkedjenek arról, hogy nem nyílt forráskódú irodai szoftvereket csak mûszakilag vagy gazdaságilag indokolt esetben, illetve nemzetközi szerzõdésekbõl adódó kötelezettség teljesítése érdekében szerezzenek be, és a megtett intézkedésekrõl tájékoztassák a nemzeti fejlesztési minisztert.
Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: 2012. március 31.

5. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kormány irányítása alatt álló szervek infokommunikációs tárgyú szerzõdéseihez, kötelezettségvállalásaihoz gyakorolt egyetértési joga, valamint ezen szervek közbeszerzési eljárásai indokoltságának megítélésével kapcsolatos feladata keretében a nem nyílt forráskódú irodai szoftverek beszerzéséhez csak mûszakilag vagy gazdaságilag indokolt esetben, illetve nemzetközi szerzõdésekbõl adódó kötelezettség teljesítése érdekében járuljon hozzá.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatos

6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
Közzétéve: 2012/01/04 @ 10:00  - no hozzászólás no hozzászólás - Megnézed ? Beírsz ? Előnézet Lap nyomtatása 

Beszáll a brazil kormány az OpenOffice-ba - Írta: LB


20:41 Írta: Laza Bálint Beszáll a brazil kormány az OpenOffice-ba A brazil kormány eljuttatott egy szándéknyilatkozatot az Open Document Foundationhoz és az Apache OpenOffice.org közösséghez is. Mindkét irodai programcsomag fejlesztésében részt vennének.A levél szerint az ODF szabvány már elegendő garancia a kormánynak az átjárhatóság biztosítására a különböző megoldások között. Mivel Brazília az egyik legnagyobb felhasználója mind a Libre Office-nak, mind az OpenOffice-nak, több millió open source szoftvereket futtató számítógéppel, a kormány is besegítene, hogy a szoftverek még hatékonyabbá válljanak.Forrás:
http://linux.blog.hu/2011/07/08/beszall_a_brazil_kormany_az_openoffice_ba
Közzétéve: 2011/07/11 @ 16:53  - no hozzászólás no hozzászólás - Megnézed ? Beírsz ? Előnézet Lap nyomtatása 

A kormány áttér az ODF formátumra - Írta: kt

Az előkészítés alatt lévő kormányhatározat kötelezővé tenné a közszférában az Open Document Format használatát.
Forrás::http://itcafe.hu/hir/nyitrai_zsolt_odf_dokumentumformatum_hatarozat.html
Közzétéve: 2011/06/06 @ 08:26  - no hozzászólás no hozzászólás - Megnézed ? Beírsz ? Előnézet Lap nyomtatása 

A nyílt forráskódú eszközök a vállalati informatikai vezető szemszögéből - Írta: kt

Gartner, Inc.:
A nyílt forráskódú eszközök a vállalati informatikai vezető szemszögéből
Összefoglalás
A nyílt forráskódú eszközök megkerülhetetlenül részei a létfontosságú informatikai megoldásoknak.
Ezek az eszközök pozitív és negatív hatással is járhatnak a termelékenység, funkcionalitás, biztonság tekintetében.
A nyílt forráskóddal kapcsolatos legfontosabb kockázatot az okozza, hogy a nem megfelelően menedzselt eszközök műszaki és jogi (biztonság, szerzői jogok, felülvizsgálati követelményeknek való megfelelés) problémákat okozhatnak.
A nyílt forráskód előnyei a költséghatékonyság, rugalmasság és újítás összjátékából erednek, ha megfelelően vannak menedzselve.
A pozitív hatások elérésében (és a negatívok elkerülésében) alapvető a sikeresen megvalósított irányítási program.
A vállalati informatikai vezető részlege az, amely a legmegfelelőbb a nyílt forráskódú eszközök vállalati használatának irányítását megvalósító program gazdájának, biztosítva a program előírásainak végrehajtását a vállalati informatika, de a többi szervezeti egység tevékenységében is.

Ajánlások
Fel kell világosítani a vezetőket a vállalati technológiai eszköztárban rendelkezésre álló nyílt forráskódú eszközök pozitív és negatív vonásairól.
A nyílt forráskódú eszközökkel kapcsolatos irányítási tevékenységre programot kell kidolgozni, mely az informatikai vezető hivatalára támaszkodik és élvezi a kulcsfontosságú informatikai és gazdasági vezetők támogatását. A programnak az a célja, hogy minimalizálja a nyílt forráskódú megoldások kockázatát és maximalizálja a belőlük származó hasznot.
A programon belül először arra kell koncentrálni, hogy kivédjék a nem megfelelően gondozott nyílt forráskódú eszközök miatt keletkező kockázatból eredő potenciális informatikai problémákat. Amint a program életbe lépett, kiterjesztendő a hatálya, hogy sokkal határozottabban érvényesíthető legyen a nyílt forráskódú megoldásokból származó informatikai előny.

Elkerülhetetlen a nyílt forráskódú megoldások megjelenése a vállalat informatikai eszközei között
2016-ra a 2000 legnagyobb globális vállalat 99 százaléka fog használni nyílt forráskódú szoftvert a létfontosságú szoftverei között. Ez az érték 75 százalék volt 2010-ben. A folyamat, amely az elmúlt évtizedben kezdődött, folytatódni fog. Gyakorlatilag lehetetlen, hogy egy vállalati informatikai részleg kikerülje a nyílt forráskódú megoldások hatását.
Azonban a nyílt forráskódú technológia növekvő jelenléte és hatása ellenére a 2000 legnagyobb globális cégből kevesebb, mint 50 százalék fog tényleges nyílt forráskód-irányítási programot megvalósítani a vállalat egészére kiterjedő szoftvermenedzsment-stratégia részeként 2014-ig.

A nyílt forráskódú eszközök sajátos kockázatot és lehetőséget jelentenek
Az alapvető kockázatot az jelenti, hogy használatuk gyakorlatilag semmilyen költséggel nem jár. Ennek következtében, ha a vezetés nem figyel módszeresen erre az eszközcsoportra, akkor a vállalat által használt szoftverek közé beszivároghatnak és időzített bombaként viselkedhetnek olyan nyílt forráskódú megoldások, amelyek katasztrofális műszaki kudarcot, biztonsági hibát, a szabályozási előírásoknak való meg nem felelést, szerzői jogi problémákat okozhatnak, melyek jelentős veszteséggel járhatnak az informatika területén, de az egész vállalat tekintetében is.
Természetesen a megfelelően menedzselt nyílt forráskódú szoftverek a vállalat előnyére válhatnak a rugalmasság, újítás és költséghatékonyság összjátéka révén.

A siker kulcsa: Irányítási program a nyílt forráskódú eszközökhöz
A nyílt forráskód hatékony irányítási programjának a következő alapvető célokat kell tartalmaznia

   1. Kiterjeszteni a vállalati informatika irányítását a nyílt forráskód sajátosságait is beillesztve.
   2. Világosan tudomására kell hozni mindenkinek a nyílt forráskóddal kapcsolatos vállalati álláspontot és eljárásrendet.
   3. Dokumentált eljárási rend biztosításával támogatni a különböző szabályozási előírásoknak való megfelelőséget és a szerzői jogok kezelését.
   4. Megszűrendőek a beáramló nyílt forráskódú eszközök a célnak való megfelelés, minőség, licenc, érettség és piaci helyzet alapján.
   5. Megfelelő alkalmazási forgatókönyvek segítségével menedzselni a nyílt forráskódú eszközök szervezeten belüli használatát.
   6. Menedzselni a vállalat és a kulcsfontosságú fejlesztői közösségek és szállítók kapcsolatát ezen a területen.
   7. Amennyiben van ilyen, akkor menedzselni a nyílt forráskódú eszközök szervezeten kívüli elosztását.

Előnézet Lap nyomtatása 

Open Suse 11.4 - Írta: atya

Megjelent a legújabb OS (smile 11.4!    
<img height="15" border="0" width="15" title="k" alt="k" src="http://socializedsoftware.com/wp-content/uploads/tux-opensuse.png">

A letöltés után első induláskor azt hittem ,hogy a képernyő drivere rossz és szétesett a kép, de utána rájöttem: ez az új "designe".
Én személy szerint a KDEs felületet kedvelem ezért telepítésnél is ezt választottam ( mellesleg ez van alapból kijelölve) gyorsan feltelepült annak ellenére hogy a hálózatos telepítést választottam.
Az ATI kártyás notebookomon egyből volt kép (!), és a felület beállítási menüben kitudtam jelölni különböző hatásokat ( gumi ablak, asztalkocka, alkalmazás váltó megjelenés módja) amik a compiz csomag nélkül is azonnal működtek a jól átgondolt és (szerintem) szép felületen.
Böngészőnek már a Firefox 4 van benne ( bár nem a Wines minimális kinézettel), illetve office alkalmazásnak,  az idők szavát követve, a Libre 3.3.1 ment bele.
(ha a KIR3 fejlesztői nem ragadtak volna le a 1.4.0.18 jre bugos szintjére egy ilyen rendszert is lehetne használni kliensnek, bombázzuk őket hátha tovább lépnek végre)
A hálózati kapcsolatokkal semmi bajom nem volt drótos azonnal, a drótnélküli a WPA jelszó megadása után működött, a mobilnettel volt "egy kis" gond de a csomag kezelőben hozzáadtam ( ha jól emlékszem) a mobil-broadband-database csomagot így már gyerekjáték volt a  kölcsönkért vodás usbs net beállítása(csak ki kellett választani az országot, szolgáltatót, előfizetést) és csatlakozott a rendszer.
A hálózatot is azonnal össze szedte ( miután kikapcsoltam a tűzfalat, gyors megoldás) még a netware szerverem megosztásait is tudtam böngészni  azonosítás után (cifsen keresztül)
Játszani még nem próbáltam arra rövid volt a hétvége, a tv nézés meg tervbe van véve.
Közzétéve: 2011/04/05 @ 08:55  - no hozzászólás no hozzászólás - Megnézed ? Beírsz ? Előnézet Lap nyomtatása 

Jó lesz nekünk a Linux is - Írta: PZS

Sok indokot tudok arra, hogy miért ne vegyen senki operációs rendszert. Az otthoni használatra szánt Windows 7 árából simán vehetünk egy bringát, de félretehetjük a pénzt okostelefonra, táblagépre vagy játékkonzolra is, mert a pc rövidesen úgyis kihal. A Linux árcédulája és jelenlegi fejlettsége is elég nyomós érv, hogy megtartsuk a pénzünket. A friss OpenSuse rendszert teszteltük.
Forrás: http://index.hu/tech/2011/03/27/jo_lesz_nekunk_a_linux_is/
Közzétéve: 2011/03/27 @ 19:44  - no hozzászólás no hozzászólás - Megnézed ? Beírsz ? Előnézet Lap nyomtatása 

Történelmi tett küszöbén a Red Hat - Írta: kea

A vállalat továbbra is elképesztő ütemű növekedést produkál és jó úton halad afelé, hogy a tisztán nyílt forrású szoftverekre alapozó cégek közül elsőként érje el az 1 milliárd dolláros éves bevételt.
Forrás: http://www.hwsw.hu/hirek/46376/red-hat-enterprise-linux-szoftver-gazdasag-piac.html
Közzétéve: 2011/03/25 @ 08:36  - no hozzászólás no hozzászólás - Megnézed ? Beírsz ? Előnézet Lap nyomtatása 

Ki miért választja az open source-t? - Írta: Karay Tivadar

Miközben globális szinten gyorsulóban van a nyílt forráskódú rendszerek terjedése, idehaza egyelőre nem sokat sikerült elérni az open source megoldások kormányzati elterjesztése érdekében.
...
Bár idehaza főleg a hagyományos szoftverlicencekkel szemben megtakarítható költségeket szokták kiemelni, a globális kutatás azt a megállapítást tette, hogy a nyílt forráskódra váltás legfontosabb oka a legtöbb szervezetnél az IT-stratégiával függ öszsze. A válaszadók ugyanis sokkal fontosabbnak tartják a spóroláshoz képest az OSLS adta flexibilitást, a forráskódhoz való hozzáférés lehetőségét, a nagyobb innovációs képességeket, a nyitott standardokat és fejlesztési folyamatokat, illetve a rövidülő fejlesztési időket. A válaszadók 31 százaléka magyarázta IT-stratégiájával elsődleges döntését, szemben a ROI- vagy TCO-szemponttal (például licencköltség-megtakarítás), ami a válaszadók 29 százalékát befolyásolta elsődlegesen. A válaszadók 24 százaléka üzleti stratégiájából vezette le az open source felé kacsingatás okát - ilyen például a gyártóktól való függőség csökkentése. Az IT-vezetők 16 százaléka pedig az OSS természetével és kiforrott jellegével magyarázta lépését: sokan említették például a megnövelt biztonságot, az elérhető alkalmazások széles körét vagy épp a magas minőségű szoftvereket.
...

forrás:http://biztonsagportal.hu/ki-miert-valasztja-az-open-source-t-20110303.html
Közzétéve: 2011/03/07 @ 11:38  - no hozzászólás no hozzászólás - Megnézed ? Beírsz ? Előnézet Lap nyomtatása 

Open Source konferencia - Írta: Karay Tivadar

Open Source Konferencia
2011. február 24.-én konferencia Budapest 1087 Kerepesi út 9 Aréna Pláza
Konferenciánkon a szakma elismert képviselői nyújtanak betekintést az open source jelenlegi magyarországi és nemzetközi helyzetébe, és ismertetik meg a kormányzati-önkormányzati és a vállalati szféra képviselőit azokkal a lehetőségekkel, melyeket az open source alapú megoldások tartogatnak számukra.
A konferencia honlapja: http://computerworld.hu/konferencia/48
Közzétéve: 2011/01/31 @ 08:26  - no hozzászólás no hozzászólás - Megnézed ? Beírsz ? Előnézet Lap nyomtatása 
StartAz előző [ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] A következőVége
Rovatok

LINUX

LibreOffice

OpenOffice

Szabad szoftverekArchívum

2018-04 2018 Május 2018-06
H K Sz Cs P Sz V
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Utolsó bejegyzés

legfrissebb hozzászólások

Új honlap

 A KIM E-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárságán belül jött létre az E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ 2012 végén, EU-s támogatással.

http://szabadszoftver.kormany.hu/

© Skin - Création VracInfo  W3C CSS  Skin adaptation v4.6 - charli77 Skins
^ Lap tetejére ^